Commissie Bestuurlijke Zaken

De Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de materiële zaken in de gemeente, waaronder o.a. vallen de begroting en financiën, maar ook de ledenadministratie, archief, kerkblad etc.

De samenstelling van de CBZ is als volgt:

Voorzitter                                                   K. Salomons

Penningmeester                                        L. Groeneveld

Secretaris                                                   Vacant

Werkgroep Beheer                                   L. Horstra

Communicatie en webbeheer                 G.B. Reitsema

Communicatie en appbeheer                  M. Oosterhoff

Voor vragen of ideeën kunt u altijd bij een van hen terecht! Stuur een e-mail naar:

cbz@gkvdrontenzuid.nl