Ga naar de inhoud

Inhoud diensten

De kerkdiensten in de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt hebben een vaststaande inhoud. Deze verschilt in de morgen en middagdienst. Er zijn wel verschillende volgordes, de meest gebruikte vindt u hieronder.

 

 

Morgendiensten Middagdiensten
Votum (een belijdenis) en Zegengroet (van God) Votum (een belijdenis) en Zegengroet (van God)
Gemeentezang als antwoord op de groet (de aanwezigen gaan hierna zitten) Gemeentezang als antwoord op de groet (de aanwezigen gaan hierna zitten)
De Wet voorlezing van de ’10 woorden’ van het verbond (Exodus 20: 2 – 17) Gebed om inzicht in Gods woord (de bijbel)
Gemeentezang als antwoord op de lezing van de wet Bijbellezing
Gebed om schuldvergeving en om inzicht in Gods Woord (de bijbel) Gemeentezang als antwoord op de bijbellezing
Bijbellezing Tekstlezing, een bijbelgedeelte of één van de delen (zondagen) van de Heidelbergse Catechismus (zie kerkboek blz. 436)
Gemeentezang als antwoord op de bijbellezing Preek toegespitst op de tekst die gelezen is
Tekstlezing, een bijbelgedeelte of één van de delen (zondagen) van de Heidelbergse Catechismus (zie kerkboek blz. 436) Gemeentezang
Preek toegespitst op de tekst die gelezen is Dankgebed, eventueel met voorbeden voor bijzondere situaties
Gemeentezang als antwoord op de preek Collecte
Dankgebed, eventueel met voorbeden voor bijzondere situaties Gemeentezang als slotzang (staande)
Collecte voor een tevoren bekendgemaakt kerkelijk doel (de aanwezigen gaan hierna staan) Zegen
Gemeentezang als slotzang (staande)
Zegen

Het is mogelijk dat u op zondag naar een dienst komt waarin de bediening van de Heilige Doop, de viering van het Heilig Avondmaal, de bevestiging van een ambtsdrager of de openbare geloofsbelijdenis plaats vindt. Hierbij wordt een formulier gelezen dat u achter in het kerkboek kunt vinden en op internet kunt lezen en downloaden door hier te klikken.