Meteen naar de inhoud

Jeugd Centrale

Dronten | Maart 2014. Met ingang van januari 2014 zijn we gestart met de nieuwe Jeugd Centrale. De bedoeling is dat alle zaken met betrekking tot de 16+ jeugd van Dronten Noord en Zuid bij elkaar komen in de JC. jeugdcentrale

Denk hierbij aan bijvoorbeeld vereniging, soos en kamp. Ook andere initiatieven, vragen, opmerkingen of suggesties die ook maar enigszins raakvlakken hebben of kunnen hebben met deze doelgroep zijn van harte welkom bij de JC.

Een van de speerpunten van de JC is om te komen tot betrokkenheid tussen de jeugd en de overige gemeenteleden. Dit willen we onder andere doen door met elkaar te communiceren over de activiteiten die ondernomen worden via de verschillende communicatiemiddelen. En daar waar mogelijk elkaar hierbij te betrekken. Daarom nodigen wij u uit om vooral met vragen of opmerkingen ons gewoon aan te schieten.

We zijn ook per mail bereikbaar: jc.gkvdronten@gmail.com ,
of kijk eens op de Facebookpagina Jeugd Centrale Gkv Dronten.

De JC bestaat uit de volgende personen:

  • Sjon Venhuizen (voorzitter)
  • Niels Groeneveld
  • Bas Bos
  • Berjan Welink
  • Nico Smeding (ondersteuning gemeente Zuid)
  • Erik Steenbergen (ondersteuning gemeente Noord)

Hartelijke groet,

Jeugd Centrale Gkv Dronten