Predikant
ds. C. (Rien) van den Berg
Telefoon : 06 46 46 36 66.
rienvandenkerk@gmail.com.

Kerkelijk Werker
mevr G. Bos – Kaptein
Telefoon : 06 20433802
pastorgerry@gkvdrontenzuid.nl

Preses kerkenraad
H.J. Gerrits (0321-316435)

Scribaat
J. Tijssen, assessor (0321-315753)
G.H. Tiekstra, scriba  (0321-314720)
scriba@gkvdrontenzuid.nl

Diakonie
J. Bovenhuis voorzitter (06-29305886)
A. Reitsema, secretaris/penningmeester (0321-383087)
diaconie@gkvdrontenzuid.nl