Kopij inleveren

Alvast hartelijk dank voor het insturen van uw kopij! Wij kunnen namelijk dan sneller uw kopij verwerken en dat scheelt ons heel veel opmaakwerk voor de Lichtflits. Vergeet u niet eventuele bijlagen toe te voegen? Dank! 

Let op: aanleveren op donderdag voor 20:00 uur.