10 december 2022
 • KERK OPEN

  10 december 2022|10:00 - 11:30

 • KERKZAAL: BAND 1

  10 december 2022|19:00 - 21:00

11 december 2022
 • KERKDIENST NOORD

  11 december 2022|08:45 - 10:45

 • ZAAL 3: CRECHE

  11 december 2022|08:45 - 12:15

 • KERKDIENST ZUID

  11 december 2022|10:45 - 12:45

 • KERKDIENST NOORD

  11 december 2022|15:00 - 17:00

 • ZAAL 1: MC ZUID ARJAN

  11 december 2022|19:30 - 21:30

 • ZAAL 2: MC ZUID JEROEN

  11 december 2022|19:30 - 21:30

12 december 2022
 • ZAAL 1:CATECHISATIE NOORD

  12 december 2022|20:00 - 22:00

13 december 2022
 • ZAAL 8 WGW

  13 december 2022|08:30 - 11:30

 • ZAAL 2: KERKENRAAD NOORD

  13 december 2022|19:30 - 21:30

 • ZAAL 8: DIACONIE NOORD

  13 december 2022|19:30 - 21:30

 • ZAAL 1: DIACONIE ZUID

  13 december 2022|20:00 - 22:00

 • ZAAL 3: BKR ZUID

  13 december 2022|20:00 - 22:00

 • ZAAL 4: PKR ZUID

  13 december 2022|20:00 - 22:00

14 december 2022
 • KLIKO PMD (achterzijde)

  14 december 2022

15 december 2022
 • ZAAL 1: CBZ NOORD

  15 december 2022|20:00 - 22:00

 • KLIKO PAPIER

  15 december 2022