Ga naar de inhoud

Liturgie voor de dienst van zondag 11 februari om 09.15 uur in de Lichtboei, Dronten. Voorganger is ds. Bert Lakerveld

Thema: Je voeten gewassen door de Heer Jezus, ok…

Zang: Opwekking 734, God ik adem om van U te zingen.
Welkom en mededelingen
Moment van stilte
Votum & groet
Zang: Opwekking 734, 2de helft.
Gebed
Leefregel
Zang: Opwekking 389, Create in me a clean hart.
Kindmoment
Zang: Projectlied “met vallen en opstaan”
Kinderen naar kidsclub
Schriftlezing: Filippenzen 2:1-11 ; Johannes 13: 1-11-15.
Preek
Zang: Opwekking 598, Machtige God, grote Verlosser.
Gebeden
Samen geloven in het spoor van de liefde
Collecte
Kinderen terug
Zang: Sela, Alles voor Hem.
Zegen