Ga naar de inhoud

Liturgie voor de dienst van Pinksterzondag 19 mei om 11.15 uur, geleid door Jeroen Bakker

Zang: Opw. 569: Over al wat leeft
Welkom en mededelingen OVD
Votum & groet
Zang: It is well/ U geeft rust: Hillsong /Opw 855
Gebed
Kindmoment Pinksteren
lied: Opw. 766 De wind steekt op
Kinderen naar kidsclub
Bijbellezing: Jesaja 32 en Hand. 2 vs.1-4 en vs. 43-47
Preek
Zang: Opw. 788 Wees welkom Geest van God
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zang: Ik wil jou van harte dienen
Dankgebed
Kinderen komen terug (tijdens collecte)
Collecte, evt aanbeveling
Zang: Opw. 167: Samen in de naam van Jezus: 1 en 2
Zegen gesproken
Zang: Opw. 167: Samen in de naam van Jezus: 3