Meteen naar de inhoud

Liturgie voor de dienst van zondag 1 oktober in De Lichtboei, geleid door Harry van Noord

Thema: “Hoop die verder gaat dan het lijden – een marathon”

 

Zang: Opw 733: 10.000 redenen
Welkom en mededelingen en door OVD
openingstekst (1 Kor. 9: 24) en welkom door voorganger
Votum en groet
Zang: Opw. 847: Onze schuilplaats is God
Gebed
Teaser
Kindermoment
Zang: Opw: 42: ” ‘k stel mijn vertrouwen”
Kidsclub uitnodiging
Schriftlezing NBV 12 Rom 8: 16- 25
Preek
Zang: Opw. 818 : Op die dag
Collecte
Dankgebed
Geloofsbelijdenis: Zang HH 479: Heer u bent mijn leven
Zingen: Opw 189:1,2 Zegen ons Heer
Zegen
Amenlied: Opw 189/HH 410: 4: Dank u Heer
Eindlied band: Opwekking: Oceans