Ga naar de inhoud

Onze gemeente

kerkplein

De gemeente van de Gereformeerde kerk van Dronten Zuid is een gemeente van ca. 570 leden (2019).
We willen graag een levende gemeente zijn van onze Here Jezus Christus in onze plaats. Dichter bij God, dichter bij elkaar, met het oog op de wereld is daarbij onze missie. Er wordt veel aandacht gegeven aan de plaats van jongeren in de gemeente en hoe we elkaar kunnen en mogen
aanspreken in het geloof. We zijn momenteel op zoek naar een predikant.

De afgelopen jaren hebben we gesprekken gehad met de NGK en de CGK in Dronten. We zijn nu zover dat we via het kerkverband toestemming gaan vragen om als Samenwerkende Kerken met elkaar verder te mogen gaan.

De kerkenraad ziet het als haar belangrijkste taak om in de komende jaren de gemeente toe te rusten in het uitdelen van de genadegaven die we zelf hebben ontvangen. Onze opdracht (Matth. 28:19) en ons verlangen is om ons geloof in liefde te delen met een ieder die Christus nog niet kent als zijn of haar Verlosser en Heiland. GKV Dronten Zuid wil (liefst met andere kerken) een plek zijn waar ontmoeting met Jezus Christus plaats vindt. Kenmerkend voor zo’n gemeente zijn inspirerende erediensten & vieringen (Hand 20:12) en bewogen evangelisatie (Mar.16:15). Dat is alleen mogelijk als er blijvende aandacht is voor onderlinge liefdevolle gemeenschap (Joh.16:34-35) en zuiver geloof
(Heb.11:6), zodat we de grootheid van God steeds meer leren zien en Hem verheerlijken (1 Petrus 2:9).

De kerkenraad werkt aan een herinrichting van de gemeente- en kerkenraadsstructuur met als doel de geloofsgroei in de gemeente te bevorderen en talenten, gaven en ambten effectief in te zetten. De herindeling van de gemeente in (mini)wijken is een middel om elkaar op te bouwen vanuit Gods woord, te dienen in liefde en zo een lichtend licht en een zoutend zout te kunnen zijn voor elkaar en onze
naasten.

We houden onze diensten in het kerkgebouw de Lichtboei, de Boeg 37 te Dronten.De diensten wisselen iedere maand: of  8.45 en 14.30 uur of 10.45 en 16.30 uur. De andere gebruiker van het kerkgebouw is de GKv-gemeente van Dronten Noord.