Ga naar de inhoud

TG Evangelisatie

De Taakgroep Verkondiging en Evangelisatie (TVE), werkt samen met die van Dronten-Noord, en bepaalt binnen het kader van de door de kerkenraad vastgestelde  instructie de organisatie, het beleid en de te volgen werkwijze van het evangelisatiewerk

Onder deze taakgroep zijn de volgende werkgroepen actief

Werkgroep Kinderevangelisatie.

Werkgroep Open kerkdeur