Ouderling

  • Kerk

Een ouderling maakt deel uit van de kerkenraad en is dus een ‘ambtsdrager’. Hij of zij wordt bevestigd in het ambt. De ouderling denkt mee over het beleid, en bepaalt dat mede. Er wordt veel besproken tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Een belangrijke taak ligt op het terrein van de pastorale zorg, samen met diakenen en wijkcoördinatoren/consulenten. Verder heeft een ouderling gemiddeld één keer in de vier weken dienst tijdens de eredienst en eventueel bij bijzondere diensten. Binnen de kerkenraad is er een taakverdeling voor ouderlingen. Afhankelijk van jouw/uw belangstelling en mogelijkheden wordt naar een goede invulling gekeken.

 

 

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar scriba@gkvdrontenzuid.nl