Ga naar de inhoud

Wat geloven wij

Wij geloven in God, de schepper van deze wereld.
De mensen werden ontrouw aan God en daardoor gingen zonde en dood in de wereld heersen. Maar door het lijden en het offer van Jezus Christus, Gods zoon, aan het kruis, werd de wereld weer met God verzoend! Ieder die dat gaat geloven wordt zelf ook met God verzoend. Deze goede tijding over Gods liefde voor de wereld en het herstel van de relatie met God werd door God via de profeten aan het volk Israël bekend gemaakt en later door Jezus Christus aan zijn volgelingen. Veel daarvan is opgeschreven en kunnen wij nog nalezen in de Bijbel. In de Bijbel hebben wij een uitstekend middel om God te leren kennen.
Wanneer iemand door te gaan geloven volgeling van Jezus Christus wordt ontvangt hij van Hem een buitengewone gave, de Heilige Geest. De Heilige Geest helpt in het geloven en bij het leven naar Gods wil. Christus navolgen doet ervaren hoe goed God is en verlost iemand van het leven als slaaf van zonde. Een christen is daarom een bevoorrecht mens en heeft in zijn geloof veel steun in tegenslagen of lijden. Christenen die leven in landen waar geen geloofsvrijheid is en die onderdrukt worden, houden in geloof toch vol.
Gelovigen hebben een relatie met God en met elkaar. Dat is zichtbaar in de kerk. De kerkleden komen bij elkaar tijdens de kerkdiensten om God te eren en te luisteren naar de verkondiging.