Zondag 8 december 2019.  2e advent

Viering Heilig Avondmaal
Morgendienst 8.45 uur
Voorganger: ds Bas Luiten, Amersfoort
Collecten:  Kerk en  Sticht. Timon
Thema:  God belooft vrede door recht

Zingen: belijdenis van afhankelijkheid
zegengroet
zingen: Psalm 43: 3, 4, 5   O Here God, kom mij bevrijden …
het grote gebod
zingen: Gezang 200   O God en Heer almachtig …
gebed

kindermoment + • projectlied

bediening van het Woord
• Schriftlezing: Micha 2
• korte preek
• zingen: Liedboek 441: 1, 5, 6   Hoe zal ik U ontvangen …

bediening van het sacrament
• lezing kort formulier 5
• gebed
• zingen: Gezang  185    Heer, wij loven en aanbidden U …
• nodiging tot de 1e tafel
• viering
• zingen: Liedboek 441: 3   Wat hebt U opgegeven …
• nodiging tot de 2e tafel
• viering
• zingen: Liedboek  441: 4    Van boeien die mij bonden …

dankgebed
collecte
zingen: Liedboek  441: 10   Hij zal de wereld richten …
zegen


Middagdienst 16.30 uur (in de Ichthuskerk)
Voorganger: ds. B. vd Meulen, Delft
Collecten: Kerk en  Zending(CGK)
Thema : 

Votum en Vredegroet

Zegen

20255total visits,6visits today