Zondag 20 oktober 2019

Morgendienst 8.45 uur
Voorganger: zr Gerry Bos
Collecten: Diaconie en Kerk
Thema: AAN JOU KUN JE ZIEN DAT DE GEEST IN JE WERKT!

Votum /groet
Zingen Psalm 122: 1, 2, 3
Gebed
Schriftlezing 1 Korintiers 12
Tekst 1 Kor. 12: 4 – 7
Evangelieverkondiging
Zingen Liedboek  320: 1, 2, 3, 4  (Zing een nieuw lied voor God de Here)
Tien Woorden
Zingen Opwekking 350   (Vader vol van vrees en schaamte)
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen Opwekking 378   (Ik wil jou van harte dienen)
Zegen


Middagdienst 16.30 uur
Voorganger: Ds. P. Waterval, Harderwijk
Collecten: Diaconie en Kerk
Thema : Hebzucht

Zingen Sela Votum en Zegengroet
Zingen Liedboek 314   Here Jezus om uw Woord
Gebed
Schriftlezing: Filippenzen 2: 5 – 11
Zingen Opwekking 669   Heer van de eeuwigheid
Preek over hebzucht
Stilte / Dankgebed en voorbede
Zingen Liedboek 912: 1, 4, 6   Neem mijn leven
Apostolische Geloofsbelijdenis
Zingen Gezang 107: 1, 4    Ere zij aan God de Vader
Collecte
Zingen Liedboek  416    Ga met God
Zegen

18525total visits,14visits today