Ga naar de inhoud

Liturgie voor de dienst op zondag 14 januari om 11.15 uur in De Lichtboei. Voorganger is ds. Jurrian Oosterbroek

Thema: ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij

Welkom en afkondiging overlijden
Zang: Mijn herder (psalm 23) (Sela)
Vervolg mededelingen door OVD
Votum & groet
Zang: Opw. 807, “God van Licht”
Onderwijs
Zang: Wat een prachtige naam
Gebed
Kinderlied zang: Kids Opw 77, ” God kent jou ”
Kinderen naar kidsclub
Schriftlezing: Jesaja 43
Zang: PVN 145, ” God ik adem om van U te zingen ”
Verkondiging over Jes 43: 1
Zang: Opw. 770 “Ik zal er zijn, Sela ( kidsclub terug)
Belijdenis en doopbediening
Zegen
Doopkaart en geschenk aanbieding door Arjan K
Zang: Gods Zegen voor jou (Sela)
Dankgebed door Jeroen
Collecte
Zang: Gezang 161: Heer u bent mijn leven
Geloofsbelijdenis
Zegen
Felicitatiemoment na dienst