Ga naar de inhoud

Preekblad 16 oktober

Zondag 16 oktober 2022 Dronten-Zuid, 10.45 u

Michazondag, bediening doop

Delen in gerechtigheid

Romeinen 3:23-24 NBV 2021

1.Schuldig, samen en persoonlijk

2.Tóch rechtvaardig

3.Opnieuw verantwoordelijk

`Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God, en iedereen wordt uit genade rechtvaardig verklaard, om niet, dankzij de verlossing door Christus Jezus.’

Romeinen 3:23-24, NBV 2021

`Erkent u dat Julia zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat zij toch in Christus voor God heilig is en daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn?’

1e doopvraag, Gereformeerd Kerkboek

God maakt zijn volk tot zijn eigen koninkrijk onder de volken, een koninkrijk van … priesters! Wereldwijd aanwezig, als een geweldig netwerk, vol ontferming, hulp, troost en woorden van eeuwig leven.

Exodus 19:6 en 1 Petrus 2:9-10

Liefde tot de ander is kenmerk van je nieuwe leven, in Christus. ‘Wie niet liefheeft blijft in de dood’, vers 14.

1 Johannes 3:11-24

Voel jij je machteloos tegenover het leed in de wereld? Hoe ga je daar mee om? Voel je je daar schuldig over?

Wat zie jij als jouw verantwoordelijkheid die God je heeft gegeven? Hoe vind jij dat we met de Schepping en de mensen moeten omgaan? Hoe werkt deze verantwoordelijkheid door in je eigen levensstijl?

Loop je tegen dingen aan die je graag wil veranderen, maar waarvan je niet precies weet hoe? Durf je dit bespreekbaar te maken? Zouden er mensen in je gemeente zijn die je hierbij kunnen helpen?

BL