Ga naar de inhoud

Update maatregelen kerk

Van de BKR

De afgelopen weken is er veel gezegd en geschreven over de nieuwe maatregelen. Als gemeente volgen wij het beleid van de overheid. Toch denken wij dat het goed is een kort overzicht te geven van de belangrijkste maatregelen op dit moment:

Jeugdwerk/jongerenwerk (tot en met 18 jaar) kan doorgaan. Mits dat in het kerkgebouw (of een andere gebouw zoals een school) plaats vindt en niet thuis. Hierbij worden de basisregels uiteraard in acht genomen.

Voor bijeenkomsten thuis geldt dat samenkomen in kleine groepjes mag. Naast het eigen gezin met maximaal 3 extra mensen (niet meegeteld kinderen tot en met 12 jaar).

Bezoekwerk (diaconaal en pastoraal) kan en mag, met inachtneming van de algemene coronaregels en in overleg met het gemeentelid.

Kringsamenkomsten kunnen in principe ook doorgaan. Mits dat in het kerkgebouw plaats vindt en niet thuis.

Betreffende vergaderingen en commissiewerk is ons advies is om voorlopig weer digitaal te vergaderen en alleen bij noodzaak fysiek af te spreken in het kerkgebouw.

Voor al deze bijeenkomsten geldt binnen een maximum van 30 personen per geschikte ruimte binnen. In dit geval is dat alleen de kerkzaal. In de overige ruimten kunnen wij minder mensen ontvangen.

Ook de kerkdiensten zullen voorlopig toegankelijk blijven voor 30 personen.

Aangezien de horeca om 22.00 moet sluiten zullen wij voor de komende periode ook de Soos sluiten op dit tijdstip. Vanaf 21.00 worden er ook geen mensen meer binnen gelaten. Dit is in goed overleg met de gemeente gegaan.

Voor ons als bestuur hebben wij deze keuzes genomen in de hoop een gezonde balans te vinden in wat mag binnen de huidige maatregelen zonder het geloofsleven en de bijbehorende organisatie te beperken. Hierbij willen wij als gemeente niet continue de grens opzoeken van wat mag, maar ook verbonden blijven met de maatschappij. Daarnaast moeten wij ook denken aan de veiligheid van al onze gemeenteleden.