Ga naar de inhoud

Biddagviering met kinderen 2018

14 Maart 16.00 uur, kerkcentrum de Lichtboei.
Het werk van Gods handen!

Dat is het thema voor de biddagviering voor alle kinderen van de NGK, CGK en GKV.
En als jullie vriendjes of vriendinnetjes willen meenemen zijn die natuurlijk ook van harte welkom. We willen graag met elkaar zingen, luisteren, bidden en danken voor en over de schepping.
Collecteren doen we voor het biddag project van de Verre Naasten.
Voor de allerkleinsten is er een crèche aanwezig.
Komen jullie ook?

Namens de gezamenlijke commissie,Karin Vedelaar