Ga naar de inhoud

Brochure Huwelijk …..

hart-kruisDe kerkenraad heeft onlangs de brochure Huwelijk, Samenwonen en Seksualiteit vastgesteld.

De brochure kun je downloaden door HIER te klikken.

Samenvattend schrijft de kerkenraad:

1. Belangrijker dan de vraag welke wettelijke mogelijkheid partners kiezen, is het of zij daarin een ‘huwelijk in Bijbelse zin’ sluiten en aanvullende beloften willen afleggen waarin dat tot uiting komt.
2. Het huwelijk is meer dan een relatie van liefde en trouw; het is een verbond dat in de Schrift vergeleken wordt met het verbond, de relatie tussen God en zijn volk.
3. Lichamelijke gemeenschap moet ingebed zijn in deze door God bedoelde relatie van liefde en trouw. Er bestaat een directe samenhang tussen de lichamelijke gemeenschap en de bijzondere eenheid die God geeft in het huwelijksverbond. Los van die huwelijkseenheid mag lichamelijke eenwording niet plaatsvinden.
4. Geslachtsgemeenschap buiten of voor het huwelijk zonder dat die genoemde vaste relatie bestaat, is zonde tegen het 7e gebod. Zowel uit het Oude als uit het Nieuwe Testament blijkt dat God deze zonde hoog opneemt.
5. Ongetrouwd samenwonen, ook al beoogt dat een levenslange relatie van trouw en liefde, verwaarloost de functie van de ouders en familie, de samenleving en de kerkgemeenschap.
6. Ook doet het ongetrouwd samenwonen geen recht aan het verbonds-karakter van het huwelijk, dat om officiële getuigen van de huwelijksbelofte vraagt.
7. Wie kiest voor ongetrouwd samenwonen, onderschat de macht van de zonde: je ontkent dan dat je in de strijd tegen de zonde het wel kunt stellen zonder de gemeenschap waarin God je geplaatst heeft en die God wil gebruiken om je te beschermen tegen de zonde.