Ga naar de inhoud

Erepromotie Masaaki Suzuki – TU-Kampen

TU-logo

Woensdag 28 januari 2015 om 14.00 uur in de Bovenkerk te Kampen.

Het College van Bestuur van de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland nodigt belangstellenden uit voor de feestelijke uitreiking van een eredoctoraat aan de Japanse organist, klavecinist en dirigent Masaaki Suzuki op.  Aanleiding is het 160-jarig bestaan van de Universiteit.
Suzuki ontvangt het eredoctoraat in de theologie tijdens een openbare vergadering van de academische senaat. Dit vanwege zijn bijzondere verdiensten op het terrein van de interpretatie van de cantates van Johann Sebastian Bach en de expliciete verbinding die hij aanbrengt tussen Bachs muziek en de inhoud van het christelijk geloof.
Tijdens de plechtigheid spreekt de erepromotor prof. dr. Kees de Ruijter een lofrede uit en geeft Suzuki een korte terugblik op de door hem voltooide integrale opname van alle cantates van Johann Sebastian Bach. Bovendien voert een ensemble onder leiding van de maestro de cantates BWV 4 en 158 uit en zal hij zelf het Hinsz-orgel bespelen. Na afloop is er een receptie en gelegenheid tot feliciteren.
De bijeenkomst is vrij toegankelijk. Het aantal plaatsen is echter beperkt. Belangstellenden wordt verzocht hun komst uiterlijk 22 januari te melden via het e-mailadres erepromotie@tukampen.nl.