Ga naar de inhoud

Geloof en Natuurwetenschap, cursus

Here we see the spectacular cosmic pairing of the star Hen 2-427 — more commonly known as WR 124 — and the nebula M1-67 which surrounds it. Both objects, captured here by the NASA/ESA Hubble Space Telescope are found in the constellation of Sagittarius and lie 15 000 light-years away. The star Hen 2-427 shines brightly at the very centre of this explosive image and around the hot clumps of gas are ejected into space at over 150 000 kilometres per hour. Hen 2-427 is a Wolf–Rayet star, named after the astronomers Charles Wolf and Georges Rayet. Wolf–Rayet are super-hot stars characterised by a fierce ejection of mass. The nebula M1-67 is estimated to be no more than 10 000 years old — just a baby in astronomical terms — but what a beautiful and magnificent sight it makes. A version of this image was released in 1998, but has now been re-reduced with the latest software.

Heeft God de wereld in zes dagen geschapen? Of kun je als christen rustig geloven dat God een stofje maakte waar alles in zat en dat zich volgens de evolutietheorie in 13,7 miljard jaren ontwikkeld heeft? Heeft de natuurwetenschap aangetoond dat het geloof in God achterhaald is? Kun je als christen nog wel aan natuurwetenschap doen? Dit zijn belangrijke vragen waar wij allemaal wel eens mee te maken hebben gekregen.

Op twee maandagen, namelijk  23 en 30 mei, komt prof. dr. C.G. Kruse naar Dronten om hier dieper op in te gaan. Chris Kruse is bijzonder hoogleraar geneesmiddelenonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van het Curatorium van de Theologische Universiteit in Kampen en lid van de GKV van Amersfoort-Centrum.

In twee avonden laat hij ons zien wat de wetenschap aan kennis heeft opgeleverd over de kosmos, de materie en het leven. Wat is de status van deze kennis? Hoe verhoudt die zich tot wat de Bijbel daarover zegt?
De avonden zijn voor iedereen die interesse heeft in dit onderwerp goed te volgen, al zullen de hersenen af en toe wel kraken.

De avonden beginnen om 20.00 uur en duren tot ongeveer 22.00 uur en worden gehouden in kerkgebouw de Lichtboei, de Boeg 37  te  Dronten.  We houden een collecte voor de kosten van deze avonden.

Het zou fijn zijn als we van te voren weten hoeveel mensen er komen omdat we een hand-out van de presentatie maken.  Die hand-out krijgt u aan het begin van de avond en er is ruimte om  daarbij aantekeningen te maken.

Dus als u/je belangstelling hebt, geef u/je dan op voor 16 mei bij  Nico de Roon ( n.deroon@kpnmail.nl  of   0321-316069).