Ga naar de inhoud

Gereformeerd Appel 2015

gerefapp-vk Gebedsbijeenkomst
zaterdag 5 september 2015
20.00 uur in kerkgebouw “De Lichtkring” te Amersfoort

Het thema  is:

“Omdat het één brood is …”

Voorgangers: ds. W. van der Schee, ds. P.G. Sinia en drs. A.J. van der Toorn.
De gebedsavond van zaterdagavond 5 september wordt gehouden in kerkgebouw “De Lichtkring “, Laan naar Emiclaer 1 in Amersfoort.

Meer info / routebeschrijving op www.gereformeerdappel.nl of via 06-24783066
“Aanhoudend gebed om kerkelijke eenheid”

Op D.V. zaterdag 5 september a.s. wordt voor de 24e keer de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid gehouden, uitgaande van het Gereformeerd Appèl.
Het Gereformeerd Appèl is een beweging van leden uit CGK, GKV en NGK en wil stimuleren tot gebed om kerkelijke eenheid en onderlinge geloofsherkenning.

In de afgelopen jaren is een groeiend aantal contacten ontstaan tussen CGK, GKV en NGK. De geloofsherkenning die hieruit spreekt, is reden voor grote dankbaarheid. Daarnaast ontstaan plaatselijk ook contacten met nog andere kerken. Er is reden voor dankgebeden voor alles wat ontvangen is en ook nog steeds ontvangen wordt.
Tegelijk bepaalt het zoeken naar eenheid ook bij verschillen tussen kerkverbanden, bij afstand die tussen kerken is ontstaan en bij pijn die velen daarover met zich mee dragen. De noodzaak van aanhoudende verootmoediging en voorbede is daarmee gegeven.