Ga naar de inhoud

Mededelingen kerkenraad

Hierbij de mededelingen namens de kerkenraad, van de afgelopen weken.
Alleen te lezen na inloggen op de website.

Zondag 2 februari

Alleen de afkondiging over opgeven namen voor talstelling, zie 26 jan.

Zondag 26 januari

• Woensdagmorgen 22 jan. is Joep geboren, zoon van Rik en Jetty Harrewijn en broertje van Noud. Het gaat moet met baby en ouders. We willen hen van harte gelukwensen met dit geschenk uit de hemel.
• In verband met de komende talstelling roept de kerkenraad u op om de namen door te geven van gemeenteleden die u geschikt acht om de gemeente als ambtsdrager te dienen. Er zijn vacatures voor 4 Pastorale ouderlingen en 5 Diakenen. In de Lichtbode van volgende week komt meer informatie hierover. In uw postvakje is een formulier hiervoor gedaan, dat ook via de website en de Scipio app verkrijgbaar is. De uiterste inleverdatum is zondag 9 febr. U mag de namen ook per mail bij de scriba inleveren. (Let op dit staat fout op het formulier)
• Dinsdagavond hoopt de pastorale kerkenraad te vergaderen, voor een deel samen met de BKR.
• Op verzoek van de jeugd het volgende:
Vanavond om 19:30 QliQ jongerendienst.Inloop vanaf 19:00 dan staat de koffie en thee ook klaar.Leeftijd van 14-28 jaar en natuurlijk jeugdleiders ook.Jongeren werker/spreker Martijn Dekker uit Assen komt spreken over het thema Zacheüs.
Locatie: Kerkgebouw de Shekinah. Meer info op instagram of www.qliqdronten.nl

Zondag 19 januari

• We zijn blij om te vertellen dat Jaap en Annelies de Vries uit Dronten met hun 2 kinderen gevraagd hebben om lid te worden van onze gemeente. Sinds een jaar zijn ze lid van de groeigroep van Maartje en Machiel en sinds enige tijd bezoeken ze met regelmaat ook onze diensten. Ze gaven aan dat ze warmte en echtheid proeven.
Nu is hun verlangen om ‘volwaardig’ lid te worden van onze gemeente. Ze geloven in God en weten zich afhankelijk van Hem. Samen met hen zien we uit naar feestelijke dienst waarin zal worden gedoopt, belijdenis van het geloof wordt afgelegd en waarin hun kinderen zullen worden gedoopt. (de datum is nog niet bekend)
• Dinsdagavond hoopt de brede kerkenraad te vergaderen.
• Vanavond is de startdienst van de Week van Gebed in de Open Hof. De dienst begint om 19:00. In deze dienst zal voorgaan di. Dick Durieux, Fritz Krüger, Wim Terlouw en diaken André van Boven. Deze dienst vervangt NIET de middagdienst om 16:30, die gewoon doorgaat in de Lichtboei.
• De kerkenraad wil bij deze aan de gemeenteleden vragen om gebedspunten aan te dragen.
Wij realiseren ons dat er veel is om voor te bidden maar dat we daarin in gebreken blijven.
Broers en zussen willen jullie ons daarbij helpen en graag uiterlijk vrijdag gebedspunten doorgeven aan je wijkouderling via de app of mail dan kunnen deze op tijd meegenomen worden in de voorbede. Ook heeft het werk van de kerkenraad het gebed van de gemeente nodig.

Zondag 12 januari

• We hopen in beide diensten vandaag het avondmaal te vieren.
• Na afloop van deze dienst zullen we afscheid nemen van Gerry Bos als onze kerkelijk werker.
• Dinsdagavond hoopt de Pastorale kerkenraad te vergaderen.
• Op verzoek het volgende:
Volgende week zondag avond, 19 januari, is de startdienst van de Week van Gebed in de Open Hof. De dienst begint om 19:00. In deze dienst zal voorgaan di. Dick Durieux, Fritz Krüger, Wim Terlouw en diaken André van Boven. Deze dienst vervangt NIET de middagdienst om 16:30, die gewoon doorgaat in de Lichtboei.