Ga naar de inhoud

Rapport Kees de Ruijter

“Een keuzekerk op zoek naar verbindende keuzes”.

Met veel aan Kees verschuldigde dank voor het resultaat van zijn rondgang en onderzoek in de gemeente, willen we u zijn rapport aanbieden. Een rapport met de veelzeggende titel.

Graag willen we dat u kennis neemt van de inhoud van dit rapport en de daarin genoemde aanbevelingen. We zullen u komende week ook nog dienen met een korte samenvatting.

We willen dit rapport met de hele gemeente bespreken. Daarvoor volgen we het volgende stappenplan:

  1. We vragen u om de kerkenraad te laten weten welke onderwerpen uit het rapport we in een gemeentesamenkomst willen bespreken.
  2. Daarvoor krijgt u de tijd tot uiterlijk 7 mei. Lever uw bijdrage in bij uw ouderling of mail naar assessor@gkvdrontenzuid.nl .
  3. op 14 mei staat er een brede kerkenraadsvergadering gepland waar de door u aangeleverde input zal worden behandeld ter voorbereiding op de gemeentesamenkomst waarin de uitkomsten van het rapport besproken zullen worden.
  4. Op zondagochtend 2 juni willen we de samenkomst zo inrichten dat we de aangeleverde onderwerpen op zodanige wijze kunnen behandelen dat we met de uitkomsten ervan aan de slag kunnen met het opstellen van een profielschets voor een predikant voor onze gemeente.

Het rapport (zonder bijlagen) kunt u HIER downloaden.
Het rapport is ook te vinden in de Scipio-app onder documenten.

We wensen u alvast een goede voorbereiding op samenkomst van 2 juni 2019. Daarin zijn we ook nu niet alleen maar afhankelijk van onze eigen voorbereiding, want Christus heeft ervoor gekozen om zich te verbinden aan onze gemeente die deel mag uitmaken van zijn kerk. Zijn keuzekerk. Laten we Hem daarom vooral maar vragen om al onze voorbereidingen die we nu treffen, te zegenen.

Namens de kerkenraad, Henk Jan Gerrits.

PS. voor wie meer van de achtergronden wil weten, kan HIER de bijlagen bij het rapport downloaden.