Ga naar de inhoud

Taakverdeling diaconie en CBZ

Nieuwe verdeling van taken tussen CBZ en diaconie.

Het is al vaak onderwerp van discussie geweest wie nu in de kerk de taak behoord te hebben van het inzamelen en beheren van de gaven. Voor de collecten is altijd duidelijk geweest dat dit een taak voor de diaconie is.
Voor het inzamelen en beheren van de VVB was dat niet altijd duidelijk.
Het beheer lag altijd bij de CBZ maar het inzamelen of toezien daarop meestal de CBZ en soms bij de ouderlingen. Dit laatste was het geval toen deze CBZ aantrad.

Wij denken dat het juist geen taak van de ouderlingen is en behoort te zijn. De ouderlingen moeten los van financiële informatie of situatie hun pastorale en geestelijk opbouwende werk kunnen doen. Financiële problemen kunnen daarbij vertroebelend werken. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat financiële problemen geen aanleiding kunnen zijn voor het
werk van de ouderling. Juist wel.

Ruim een jaar geleden werden er weer nieuwe diakenen bevestigd in de gemeente. Bij het goed luisteren naar het formulier en de preek van, ik dacht, ds. Beute viel het mij eigenlijk op hoe duidelijk staat beschreven en hoe Bijbels het is dat het inzamelen van de gaven(geldelijke middelen) een expliciete taak en verantwoordelijkheid is van de diakenen. Waarom
beperkt zich dat tot diaconale gaven en collecten? De VVB valt ook onder de gaven die u via de kerk teruggeeft.

Tel daarbij op dat diakenen ieder hun eigen wijk hebben en kennen en als het goed is ook op de hoogte zijn van eventuele financiële problemen. De CBZ kent deze niet en zijn bovendien zijn we met te weinig leden om dit
adequaat te kunnen doen. Het blijft bij ons vaak bij schriftelijke communicatie waar u als het goed is de laatste jaren ook kennis van heeft genomen.

Dit is aanleiding geweest om hierover met de kerkenraad en de diaconie in gesprek te gaan hoe we e.e.a. beter kunnen organiseren. Het heeft geleid tot een verschuiving van de taak van het inzamelen en toezien daarop door de diaken. De wijkdiaken wordt op de hoogte gesteld en gehouden door de penningmeester over de hoogte en voortgang van de
uw of jouw bijdrage aan de gemeente (VVB betalingen) en zullen dit indien nodig met u of jou bespreken.

Het beheer van het geld blijft een taak van de CBZ. We hebben nauwkeurig in een schema vastgelegd wie wat doet. Als u interesse in dit document heeft is dit beschikbaar.

(Lichtbode jrg 4 nr 7; 31-03-13)