Ga naar de inhoud

Gebroken huwelijken

Zondag 15 december is in de morgendienst aandacht geweest voor gebroken huwelijken. Veel broers en zussen hebben daar mee te maken. Daarom is het belangrijk als pastoraal thema in de  gemeente. Om elkaar daarin bij te staan en te bemoedigen.

In deze dienst heeft onze kerkelijk werker Gerry Bos het volgende uitgesproken:

Met verdriet deelt de kerkenraad mee dat er na veertig jaar een einde komt aan het huwelijk van Greet en Siebe de Graaf. Er is grote inzet geweest gedurende jaren om nader tot elkaar te komen. Afgelopen zomer is het besluit gevallen dat hen niet anders rest dan afzonderlijk hun levens voort te zetten. Dit doet hen, hun kinderen en ons veel verdriet. Wij bevelen hen in de zorg van onze Vader aan.

Het is niet gebruikelijk een echtscheiding aan te kondigen in de gemeente. Maar de kr heeft gemeend dit zo te moeten doen- in goed overleg met Siebe en Greet- omdat Siebe ouderling is en bovendien voorzitter van de pastorale en bestuurlijke kerkenraad. Siebe ziet mogelijkheden dit ambt te blijven vervullen, Greet heeft daartegen geen bezwaar en de kerkenraad wil hem daartoe ook de ruimte geven.

We beseffen dat dit vragen en moeiten bij jullie kan oproepen en ook pijn kan doen bij wie eerder een echtscheiding doormaakte en daarin niet goed is bijgestaan.
De pastorale ouderlingen rekenen er op dat u hen dan aanspreekt, direct na de dienst of later. Dit geldt natuurlijk ook voor vacante wijken. Ook is er gelegenheid gebruik te maken van het ministry gebed achter in de kerkzaal na de dienst.

Aansluitend heeft zij voorbede gedaan en gebeden om de kracht van de heilige Geest in het vervolg van de eredienst.