Ga naar de inhoud

Oproep Alpha-cursus 2019

In september 2019 wordt voor de vijfde keer de Alpha cursus voor volwassenen gehouden. Kerken in Dronten organiseren dit gezamenlijk.

Bij de Alpha cursus komen jaarlijks gemiddeld zo’n 12 Drontenaren bij elkaar om met elkaar te praten over het christelijk geloof.  Sinds enkele jaren is er ook een grote groep uit het AZC Dronten die meedoet aan de cursus. Er is een grote verscheidenheid aan mensen. Sommigen kennen de Bijbel niet, sommigen zijn er mee opgegroeid en willen zich weer verdiepen. Ook komen de deelnemers uit verschillende landen, achtergronden en geloven. Iedereen is welkom.

We zijn dankbaar voor de ondersteuning uit de kerken. Financieel maar ook in gebed, koken en rijden. Tijdens en voor de cursusavonden bidden christenen om Gods zegen voor de deelnemers en cursusleiders. Dit kan gewoon vanuit eigen huis. Elke cursusavond begint met een gezamenlijke maaltijd en de deelnemers uit het AZC worden gehaald en gebracht. Gemeenteleden van de verschillende kerken zetten zich hier voor in.

11 september om 19:00 uur is de informatie avond van de Alpha cursus 2019. Deze avond is geheel vrijblijvend. 18 september start de cursus die wekelijks op de woensdagavond plaatsvindt in basisschool Het Zuiderlicht in Dronten. De avonden beginnen om 18:15 uur met de maaltijd, om 19:00 uur is de inleiding waarna de deelnemers in groepen verder praten over het thema.

Dit jaar heeft de organisatie besloten dat het koken en de rijders geregeld wordt per kerk per datum, voor GKV Noord/Zuid betekent dat dat we kokers en rijders moeten regelen op:

  • Woensdag 25 september 2019
  • Woensdag 13 november 2019

Doen jullie ook weer mee? Reacties graag naar Caroline (w.c.oosterhoff@outlook.com of 06-41141420)

 Namens de Kerngroep Alpha cursus Dronten, Caroline Oosterhoff

P.S. Wie neemt het stokje van mij over als aanspreekpunt van GKV Zuid omdat ik er mee ga stoppen??