Ga naar de inhoud

Gemeenteavond 19 november 2018

Kom allen meepraten!!

Op maandag 19 november is er een gemeenteavond gepland. Zoals in de Lichtbode van 21 okt stond heeft de kerkenraad aan Prof Kees de Ruijter gevraagd om te helpen bij het opstellen van een profiel van onze gemeente: wat zijn wij, wie zijn wij, hoe willen wij gemeente zijn en wat willen we daarin betekenen en welke predikant past daarbij. Prof de Ruijter wil die avond graag samen met u doorspreken over deze vragen. Het is dan ook belangrijk dat er zoveel mogelijk gemeente leden aanwezig zijn, ook de jongere gemeenteleden zijn zeer welkom.

Zondag 18 november gaat Prof de Ruijter in de morgendienst voor, en zal daarbij vanuit de Bijbel aandacht geven aan het thema.