Ga naar de inhoud

Gemeenteavond MV en Ambt

Maandagavond 13 november komt prof. dr. Kees de Ruijter met ons spreken over vragen rond het synodebesluit vrouwen de kansel en de ambten niet langer te onthouden. Dan gaan we met elkaar vragen bespreken als:

Krijgen/willen we binnenkort vrouwen op de preekstoel in onze gemeente? Mogen we  in januari al vrouwen aandragen voor de verkiezingen van ouderlingen en diakenen?

Gaat de kerkenraad daar positief op in, of wachten we nog?

Veel mensen zien door de bomen het bos van de bijbeluitleg rond belangrijke teksten niet meer. Ook daarover zal op deze avond meer duidelijkheid gegeven worden. Als jij specifieke vragen hebt, is het prima als je die instuurt naar de scriba. Die kunnen dan in de voorbereidingen al meegenomen worden.

Er leven (ook bij de kerkenraad) vragen als: Wat is nu precies de oorzaak dat Bijbelteksten zo verschillend uitgelegd worden door gelovigen die allemaal Gods Woord uiterst serieus nemen? Hoe kunnen we daarover in respect voor de ander met elkaar spreken? Kunnen we in de gemeente elkaar vasthouden als we van mening verschillen, en hoe voeren we dat gesprek dan? Bid, praat, denk en doe jij mee om deze avond opbouwend voor ons allemaal te laten zijn?

Hoe de avond precies wordt opgezet is nog niet helemaal vastgesteld.

MAAR SAVE THE DATE!!!!

En denk nou niet: ik heb mijn standpunt al bepaald, ik hoef daar niet naar toe…..

Opmerkingen en vragen kunnen tussen nu en de volgende Lichtbode gemaild worden naar de scriba (scriba@gkvdrontenzuid.nl)

Hieronder kunt u bestanden downloaden die ter voorbereiding kunnen worden gelezen.

  1. De besluiten van de GS over dit onderwerp
  2. 1e rapport-MVEA pijnpunten rond vrouw en ambt
  3. 2e rapport-MVEA beleidsrapport 2017
  4. 2e rapport=MVEA samenvatting beleidsrapport 2017