Ga naar de inhoud

Viering Samenwerking Geref. kerken in Dronten

Na de drie carrouseldiensten die we in het voorjaar gehouden hebben met onze broeders en zusters uit de CGK en NGK is er al aangekondigd dat we een grote, gezamenlijke, feestelijke dienst met alle broeders en zusters uit de drie kerken willen houden.

Deze dienst wordt gehouden op zondag 5 november a.s. in kerkgebouw de Ark en is ’s middags om drie uur. In deze dienst willen we ook het Heilig Avondmaal met elkaar vieren.

De kerkenraad kan zich voorstellen dat er broeders en zusters zijn die pijn ervaren over de scheuring van 1967. Wanneer zij behoefte hebben aan een gesprek hierover kunnen ze contact opnemen met hun wijkouderling.