Ga naar de inhoud

Gereformeerd Appel 2014

gerefapp-1Gebedsbijeenkomst
zaterdag 6 september 2014 20.00 uur
in kerkgebouw “De Lichtkring” te Amersfoort

“Aanhoudend gebed om kerkelijke eenheid”

Op D.V. zaterdag 6 september a.s. wordt voor de 23e keer de landelijke gebedsbijeenkomst voor kerkelijke eenheid gehouden, uitgaande van het Gereformeerd Appèl.
Het Gereformeerd Appèl is een beweging van leden uit CGK, GKV en NGK en wil stimuleren tot gebed om kerkelijke eenheid en onderlinge geloofsherkenning.

In de afgelopen jaren is een groeiend aantal contacten ontstaan tussen CGK, GKV en NGK. De geloofsherkenning die hieruit spreekt, is reden voor grote dankbaarheid. Daarnaast ontstaan plaatselijk ook contacten met nog andere kerken. Er is reden voor dankgebeden voor alles wat ontvangen is en ook nog steeds ontvangen wordt.
Tegelijk bepaalt het zoeken naar eenheid ook bij verschillen tussen kerkverbanden, bij afstand die tussen kerken is ontstaan en bij pijn die velen daarover met zich mee dragen. De noodzaak van aanhoudende verootmoediging en voorbede is daarmee gegeven.

“Ik geloof een katholieke kerk”

In de aanloop naar de komende gebedsavond werd het volgende verwoord: “Ik geloof een katholieke kerk en dat motiveert mij om mee te werken aan kerkelijke eenheid.” Deze woorden zijn van de hand van ds. Ruud (R. Th.) de Boer, die samen met ds. Hans (H.) van Winkelhoff en drs. Peter (P.L.D.) Visser medewerking verleent aan de gebedsavond van zaterdagavond 6 september a.s. in kerkgebouw “De Lichtkring “ in Amersfoort.

Meer info / routebeschrijving op  www.gereformeerdappel.nl
of via 015 – 2565015/06-24783066