Ga naar de inhoud

Kerstpakket-actie 2014

Vkerstpakket 3oor de voedselbank willen we weer, net als vorig jaar, kerstpakketten aanbieden aan de allerarmste gezinnen van Dronten,Swifterbant en Biddinghuizen.
Op die manier willen we iets laten zien van de liefde van Jezus, die zo veel liefde aan ons geeft.
God bracht het licht in de wereld om te schijnen, ook voor diegene die het niet zo breed hebben.
We willen het Licht in de wereld ook juist laten zien aan deze groep mensen.
Die opdracht heeft ook juist Jezus aan ons meegegeven in Matt 5:14-16:
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”
De bedoeling is zo veel mogelijk kerstpakketdozen te vullen voor deze groep. Via de voedselbank hebben we begrepen dat het om heel veel adressen gaat. Dat wordt op zich een uitdaging.
Gezien het aantal van vorig jaar willen we bereiken dat we zo’n 100 dozen van de voedselbank kunnen vullen om aan deze mensen te schenken.
Wij willen verder niet weten welke adressen dat zijn maar we willen aangeven dat we om hen geven door een kerstpakket aan te bieden met daarbij de boodschap:
“Jezus is het licht voor de wereld. Wie Hem volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft:”
Dit pakket wordt u aangeboden door de GKV Dronten Zuid (+ persoonlijke boodschap van diegene die de doos vullen).
Het is fijn dat we veel van God hebben gekregen en we willen die liefde van God ook met onze naaste delen die het niet zo goed hebben.
We willen jullie vragen om , wanneer dat in je vermogen ligt, een kerstpakket doos mee te nemen naar huis en deze thuis te vullen, dus elke keer als je de doos ziet staan er iets in doet voor de allerarmsten van Dronten en omgeving. Als je dan boodschappen doet kun je even iets extra’s meenemen voor het kerstpakket of je hebt nog wat spullen in de kast liggen.
Er zit ook een kaart bij en daar kun je nog een persoonlijke boodschap aan toe voegen als je dat wil. Je kunt ook eventueel met 2 gezinnen 1 doos vullen of met 1 gezin meerdere dozen vullen, als vereniging , bijbelstudie of groeigroep.
Hopelijk doen veel mensen mee en kunnen we deze mensen iets van Gods koninkrijk late zien. De dozen kunnen in de kerk ingeleverd worden van zondag 15 november t/m woensdagavond 18 december tussen in de hal van de kerk.
De dozen zijn nog niet echt in kerstsfeer dit jaar, door middel van tekeningen of andere plaksel’s kunnen we zelf er een kerstdoos van maken…dus ook de jongeren kunnen zich uitleven.
doos-kerstpakket

Mogelijke dingen voor in het kerstpakket:

kersen(fruit) in blik Koekjes
Chocolademelk Kerst-brood -stol of -staaf
Slagroom (houdbaar) knakworstjes
Brosse brøtjes Jus d’orange
Wasa sandwich Kerstkransjes
Aardbeien of andere jam M&M’s
(Tomaten)soep romig Snoepjes/ zakje drop
Pakje thee (diverse smaken) Bonbons
Toastjes Chocoloadereep
Iets op toastjes (houdbaar) Wilhelmina pepermunt
Eru Goudkuipje pepermunt (bollen)
Paté Marsmallows
Brie Pot Augurken
Zoutstengels Pot Uitjes
Nibb it sticks Droge worst
Chips Kaas (houdbaarheid)
Tonijn of anders in blik Kersttekening van de kinderen
Pasta + Pastasaus Tandpasta
rijst + saus Tandenbortsel

PS Dranken met alcohol mogen NIET aangeboden worden!

Voor vragen kunt u/jij contact opnemen met
Nico Smeding (0321844444 of nsmeding@chello.nl)